Knitted Knockers

Een aantal weken geleden is “Steekje los” benaderd door de contactpersoon van Knitted Knockers in Nederland.
Knitted Knockers is een wereldwijde organisatie waar borstprothesesworden gebreid of gehaakt voor vrouwen die door borstkanker één of twee borsten moeten missen wegens amputatie.

De protheses wordenkosteloos ter beschikking gesteld aan vrouwen die hier behoefte aanhebben.

Knitted Knockers heeft verspreid over Nederland diverse distributiepunten. Goeree-Overflakkee en omsteken was een “blinde vlek” op de kaart van Nederland, vandaar de vraag aan Breicafé “Steekje los” om mee te werken.
Wij zijn heel enthousiast over dit project en hopen, samen met jullie, veel vrouwen te kunnen helpen met een fijne, zachte prothese.
Sponsoren gevraagd
De borstprotheses worden volgens protocol kosteloos ter beschikking gesteld aan vrouwen die er behoefte aan hebben (de ontvangers mogen wel een gift geven).

Om een startcollectie “Knitted Knockers (gebreide borstprotheses) te maken, zijn wij nu, namens Breicafé “Steekje los”, op
zoek naar sponsoren, die het mogelijk maken een collectie goedgekeurde katoen en vulling te kopen.
Het benodigde startkapitaal is € 250,00.
We hebben inmiddels een projectsubsidie aangevraagd bij een landelijk bekende organisatie, maar het is natuurlijk niet zeker of we deze subsidie toegewezen krijgen.
Draag je dit project een warm hart toe? Maak dan een donatie over op NL43RABO0342073273 t.n.v. G. Schellevis o.v.v. KnittedKnockers en/of geef je op als breister of haakster, zodat we straks met z’n allen een vrouw een “hart onder de riem kunnen steken”.